Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verkeersmaatregel Liduinapark te Hulst

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4561JW 17
Publicatiedatum
06-02-2019
Einddatum
02-03-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen betreffende het instellen van een parkeerverbod in het Liduinapark tussen huisnummer 17-21 te Hulst.

Beschrijving

De genomen verkeersbesluiten worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

Procedure

Met ingang van 6 februari tot en met 2 maart 2019 ligt het verkeersbesluit voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 6 februari tot en met

2 maart 2019 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

Tevens kan indien bezwaar wordt gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.