Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verkeersmaatregelen Begoniastraat te Graauw en Truffinoweg te Hulst

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 4569AD 15
  • 4561NT 2
Publicatiedatum
21-02-2019
Einddatum
03-04-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende verkeersbesluiten hebben genomen:

Beschrijving

Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats voor de woning in de Begoniastraat 15 te Graauw.
Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats voor het appartementencomplex 2-86 aan de
Truffinoweg te Hulst.

Procedure

De genomen verkeersbesluiten worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

 

Met ingang van 21 februari tot en met 3 april 2019 liggen de verkeersbesluiten voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden van 21 februari tot en met 3 april 2019 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

Tevens kan indien bezwaar wordt gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.