Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verlengen beslistermijn op aanvraag omgevingsvergunning voor Houtmarkt 2 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561CX 2
Publicatiedatum
18-02-2019
Einddatum
01-04-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij bij de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, de beslistermijn hebben verlengd met maximaal 6 weken:

Beschrijving

Het wijzigen van de gevelindeling op de locatie Houtmarkt 2 te Hulst.

Procedure

Tegen een beslissing om een beslissingstermijn te verlengen kan alleen bezwaar worden gemaakt door degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit.

(besluit verzonden d.d. 18 februari 2019);