Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Stationsweg te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561GB 14
Publicatiedatum
21-12-2018
Einddatum
01-02-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het verbouwen van een bankgebouw naar een appartementencomplex op de locatie Stationsweg ongenummerd, voormalig huisnummer 14 te Hulst.(aanvraag ontvangen d.d. 21 december 2018).

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.