Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Type bekendmaking
mededelingen
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
30-01-2019
Einddatum
27-02-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij op 9 januari 2019 een aanvraag voor het vaststellen van maatwerkvoorschriften, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen van De Drie Hoefijzers V.O.F.

Beschrijving

Aanvraag om maatwerkvoorschriften De Drie Hoefijzers V.O.F.
De aanvraag heeft betrekking op een ontheffing voor een vetvangput. Deze aanvraag ligt niet ter inzage, maar kan op verzoek wel worden ingezien. Als een bezwaarschrift wordt overwogen, moet eerst het besluit op de aanvraag worden afgewacht

Procedure

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer T. Mattheij, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31(0)6 - 51208096 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-MWP190003/00210875.

 

De meldingen liggen tot en met 27 februari 2019 ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. U dient hiervoor een afspraak te maken.  Voor nadere informatie met betrekking tot de meldingen Activiteitenbesluit kunt u terecht bij de RUD Zeeland, op tel. 0115-745100.