Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
23-01-2019
Einddatum
20-02-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij op 20 december 2018 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen van G&P Rugtier V.O.F.

Beschrijving

Aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor G&P Rugtier V.O.F.
De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting voor de opslag van schroot, met inbegrip van autowrakken. De aanvraag heeft betrekking op kadastraal perceelnummer K1104 binnen de gemeente Hulst.

Procedure

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer J.G.F. van Kempen, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31(0)6-51200696 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV180658/00209834.

De meldingen liggen tot en met 20 februari 2019 ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. U dient hiervoor een afspraak te maken.  Voor nadere informatie met betrekking tot de meldingen Activiteitenbesluit kunt u terecht bij de RUD Zeeland, op tel. 0115-745100.