Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanduiding huisnummers

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4565EN 8 a
Publicatiedatum
03-07-2019
Einddatum
07-08-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat het volgende nummeraanduidingsbesluit is genomen.

Beschrijving

Wijziging
Kapellebrug:
- Sint Janstraat 8a (schuur) wordt gewijzigd in Sint Janstraat 8c (schuur) (datum besluit d.d. 26 juni 2019).

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 7 augustus 2019 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Om de werking van een besluit te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.