Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Gentsestraat 29 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561EH 29
Publicatiedatum
26-07-2019
Einddatum
06-09-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het aanbrengen van gevelreclame van het reisbureau D-Reizen op de locatie Gentsestraat 29 te Hulst.(aanvraag ontvangen d.d. 26 juli 2019);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.