Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Gildestraat 1 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561WZ 1
Publicatiedatum
07-07-2019
Einddatum
18-08-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het realiseren van een ontsluiting richting de Poorterslaan op de locatie Gildenstraat 1 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 7 juli 2019).

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.