Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Havenstraat 54 te Graauw

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4569TL 54
Publicatiedatum
15-07-2019
Einddatum
26-08-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het uitbreiden met bouwwerken behorende bij het pand op de locatie Havenstraat 54 te Graauw. (aanvraag ontvangen d.d. 15 juli 2019)

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.