Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Hulsterweg 1f te Kloosterzande

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4587EA 1 f
Publicatiedatum
19-07-2019
Einddatum
30-08-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het brandveilig in gebruik nemen van de kinderopvang op de locatie Hulsterweg 1f te Kloosterzande.(aanvraag ontvangen d.d. 19 juli 2019)

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.