Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Van der Maelstedeweg te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561GT
Publicatiedatum
16-07-2019
Einddatum
27-08-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van 24 appartementen op de locatie Van der Maelstedeweg ongenummerd, kadastraal bekend sectie R, nummer 627, 629, 690 en 691 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 16 juli 2019).

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.