Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Rozenstraat te Kloosterzande

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4587AD
Publicatiedatum
08-07-2019
Einddatum
19-08-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het plaatsen van prefab betonnen garageboxen op de locatie Rozenstraat ongenummerd, kadastraal bekend sectie H, nummer 3536 te Kloosterzande. (aanvraag ontvangen d.d. 8 juli 2019)

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.