Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor het Diabellipad te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
27-06-2019
Einddatum
08-08-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bijbouwen van een garage/berging op de locatie Diabellipad ongenummerd, naast garage nummer 4, kadastraal bekend als sectie D nummer 1720 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 27 juni 2019);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.