Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor 's-Gravenstraat 31 te Clinge

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4567AA 31
Publicatiedatum
01-07-2019
Einddatum
12-08-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het realiseren van een plaatsvervangende woning op de locatie ’s-Gravenstraat 31 te Clinge. (aanvraag ontvangen d.d. 1 juli 2019).

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.