Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Geweigerde omgevingsvergunning voor Havenkaai 9 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
01-07-2019
Einddatum
13-08-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben geweigerd voor:

Beschrijving

Het huisvesten van arbeidsmigranten op de locatie Havenkaai 9 te Hulst.

Procedure

U kunt de geweigerde vergunningen inzien tot 13 augustus 2019. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 13 augustus 2019 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda).

(besluit verzonden d.d. 1 juli 2019).