Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Geweigerde omgevingsvergunning voor Stationsplein 26 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 4561GC 26
Publicatiedatum
26-07-2019
Einddatum
06-09-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben geweigerd voor:

Beschrijving

Het vervangen en plaatsen van reclame-uitingen op het parkeerterrein van de Karwei bouwmarkt op de locatie Stationsplein 26 te Hulst.

Procedure

U kunt de geweigerde vergunning inzien tot en met 6 september 2019. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 6 september 2019 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 26 juli 2019).