Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp bestemmingsplan Parallelweg 2 te Nieuw-Namen

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4568PS 2
Publicatiedatum
18-07-2019
Einddatum
28-08-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Parallelweg 2, Nieuw Namen van 18 juli tot en met 28 augustus 2019 voor een ieder ter inzage ligt in de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst.

Beschrijving

Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpbuitenparallelw2-001O. Het bestemmingsplan betreft het wijzigen van de bestemming Bedrijf in Agrarisch, het uitbreiden van het bouwvlak en het verhogen van het maximum bebouwingspercentage.

Procedure

Een ieder kan vanaf 18 juli tot net met 28 augustus 2019 schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Hulst, Postbus 49, 4560 AA  Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen & Werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met deze afdeling via tel. 14 0114.