Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp omgevingsvergunning Hertogin Hedwigepolder

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
18-07-2019
Einddatum
28-08-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3˚ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor:

Beschrijving

Het bouwen van een vleermuistoren in de Hertogin Hedwigepolder, kadastraal bekend HUL00, sectie X, nummer 2.

Procedure

Het ontwerp projectbesluit, met alle daarbij behorende stukken, kunnen na afspraak door een ieder worden ingezien vanaf 18 juli tot en met 28 augustus 2019 bij de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst.

 

Tegen het ontwerp projectbesluit kan een ieder van 18 juli tot en met 28 augustus 2019 zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Een mondelinge zienswijze kan kenbaar gemaakt worden bij de afdeling Wonen en Werken. U wordt verzocht hiervoor op voorhand een afspraak te maken met mevr. A. van Zadelhoff van de afdeling Wonen & Werken, via tel 14 0114.