Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp weigering omgevingsvergunning Julianastraat 60 te Heikant

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 4566AH 60
Publicatiedatum
04-07-2019
Einddatum
14-08-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3˚ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een omgevingsvergunning te weigeren voor:

Beschrijving

Het aanleggen van een paardrijbak op een perceel gelegen aan de Julianastraat 60 te Heikant.

Procedure

De ontwerp weigering, met alle daarbij behorende stukken, kunnen na afspraak door een ieder worden ingezien vanaf 4 juli tot en met 14 augustus 2019 bij de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst.

 

Tegen de ontwerpweigering kan een ieder van 4 juli tot en met 14 augustus 2019 zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Een mondelinge zienswijze kan kenbaar gemaakt worden bij de afdeling Wonen & Werken. U wordt verzocht hiervoor op voorhand een afspraak te maken met mw. A. van Zadelhoff, op tel.14 0114.