Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Rectificatie

Type bekendmaking
rectificatie
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 4581BA 19 a
Publicatiedatum
03-07-2019
Einddatum
29-07-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij Krismar sp. z o.o. op grond van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, een maatwerkvoorschrift vast te stellen ten behoeven van Krismar sp. z o.o. gelegen aan Bossestraat 19A te Vogelwaarde.

Beschrijving

Rectificatie publicatie besluit tot vaststellen van maatwerkvoorschrift(en) voor Krismar sp. z o.o.
Het besluit heeft betrekking op het aspect geluid. Helaas is in deze publicatie een onjuiste bezwaartermijn opgenomen. Het bezwaartermijn had tot en met 29 juli 2019 moeten lopen.

Procedure

Belanghebbenden kunnen tot en met 29 juli 2019 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.  Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.  

 

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer P. Valk, medewerker van RUD Zeeland, op tel. +31(0)6 5120 2869 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-MWP190013/00214316.