Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Rectificatie

Type bekendmaking
rectificatie
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 4561CW 13
Publicatiedatum
19-06-2019
Einddatum
31-07-2019
Bekendmaking

Abusievelijk is in de wettelijke bekendmaking van 26 juni 2019 een fout geslopen.

Het betreft de volgende:

Beschrijving

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIERE PROCEDURE)
Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:
Het plaatsen van bakstenen steenstrips op de locatie Paardenmarkt 5 te Hulst. (besluit verzonden d.d. 20 maart 2019).

Dit moet zijn:
Het plaatsen van bakstenen steenstrips op de locatie Paardenmarkt 13 te Hulst. (besluit verzonden d.d.19 juni 2019);

Procedure

U kunt de verleende vergunningen inzien tot 6 weken na de datum van verzending. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending tegen een verleende vergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d.19 juni 2019);