Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Type bekendmaking
meldingen
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 4569TL 50
Publicatiedatum
24-07-2019
Einddatum
30-08-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst maken bekend dat zij op verzoek van Cafe Clubhuis Saefthinghe op grond van artikel 3.131 vijfde lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer, maatwerkvoorschriften vast te stellen ten behoeven van Cafe Clubhuis Saefthinghe, gelegen aan Havenstraat 50 te Graauw.

Beschrijving

Besluit tot vaststellen van maatwerkvoorschrift(en) voor Cafe Clubhuis Saefthinghe.
Het besluit heeft betrekking op een ontheffing van vetafscheider en slibvangput.

Procedure

Belanghebbenden kunnen tot en met 30 augustus 2019 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij gemeente Hulst, postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.  

 

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot mevr. C. Mulders van RUD Zeeland, op tel. 06-51205993 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-MWP190020/00216894.