Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verkeersmaatregel Carmelweg te Hulst

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4561XE
Publicatiedatum
04-07-2019
Einddatum
14-08-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen betreffende:

Beschrijving

Het instellen van een parkeerverbod op zaterdag en zondag in de Carmelweg te Hulst.

Procedure

De genomen verkeersbesluiten worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

 

Met ingang van 4 juli tot en met 14 augustus 2019 ligt het verkeersbesluit voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden van 4 juli tot en met 14 augustus 2019  een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

Tevens kan indien bezwaar wordt gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.