Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Vertrokken naar onbekende bestemming

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4581AC 119
Publicatiedatum
17-07-2019
Einddatum
28-08-2019
Bekendmaking

Uit onderzoek van de afdeling Publieke Dienstverlening is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen staat ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van Hulst heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor met ingang van 7 juni 2019 formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.

Beschrijving

Het betreft de volgende persoon:

de heer L.M.J.F. van der Beek Rapenburg 119 4581 AC Vogelwaarde

Procedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Hulst. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift loopt tot en met 28 augustus 2019. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Hulst, Postbus 49, 4560 AA Hulst.