Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wegslepen auto Tybaertstraat te Nieuw-Namen

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4568BD
Publicatiedatum
10-07-2019
Einddatum
14-08-2019
Bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 juli 2019 een auto van de Tybaertstraat te Nieuw Namen laten verwijderen. Het betreft een grijze Opel Vectra zonder kenteken.

Beschrijving

De auto is van de openbare (gemeentelijke) weg verwijderd omdat het voertuig al geruime tijd onbeheerd achtergelaten was op de weg. In een dergelijke situatie kan in het kader van de veiligheid en een doelmatig beheer van de gemeentelijke weg een voertuig van deze weg worden verwijderd.


Procedure

De eigenaar/rechthebbende van het verwijderde voertuig wordt via deze weg verzocht zich te melden bij de gemeente Hulst.

Het voertuig is opgeslagen en zal pas aan de eigenaar/rechthebbende worden teruggegeven indien deze de door de gemeente gemaakte sleep- en bewaarkosten voldoet.

 

Nadat de wettelijke bewaartermijn van dertien weken is verstreken zal het voertuig worden verkocht of vernietigd.

 

Het besluit tot toepassing van bestuursdwang wordt op deze wijze bekend gemaakt omdat van de eigenaar/rechthebbende van de verwijderde auto geen gegevens bekend zijn.

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 14 augustus 2019 een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van naam, adres, handtekening, dagtekening, omschrijving waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom bezwaar wordt gemaakt.

 

Wanneer dringende spoed is vereist, kan eveneens een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Wonen & Werken van de gemeente Hulst, op tel. 14 0114.