Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Kerklaan 4 te Kloosterzande

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4587CN 4
Publicatiedatum
05-06-2019
Einddatum
17-07-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het huisvesten van arbeidsmigranten op de locatie Kerklaan 4 te Kloosterzande. (aanvraag ontvangen d.d. 5 juni 2019);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.