Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Plattedijk te Hengstdijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4585PT
Publicatiedatum
29-05-2019
Einddatum
10-07-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het dempen van de bestaande sloot en aanleggen van een nieuwe sloot aan de Plattedijk ongenummerd, kadastraal bekend sectie M nummer 1143 te Hengstdijk. (aanvraag ontvangen d.d. 29 mei 2019);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.