Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Besluit to vaststellen van maatwerkvoorschrift(en) voor Krismar sp z o.o.

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4581BA 19 A
Publicatiedatum
19-06-2019
Einddatum
29-06-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders Hulst maken bekend dat zij Krismar sp. z o.o. op grond van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, een maatwerkvoorschrift vast te stellen ten behoeven van Krismar sp. z o.o. gelegen aan Bossestraat 19A te Vogelwaarde.

Beschrijving

Het besluit heeft betrekking op het aspect geluid.

Procedure

Belanghebbenden kunnen tot en met 29 juni 2019 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij gemeente Hulst, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.  Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.  

 

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot dhr. P. Valk, medewerker van RUD Zeeland, op tel. +31(0)6 5120 2869 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-MWP190013/00214316.