Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Kennisgeving incidentele festiviteiten

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4561TA 65
Publicatiedatum
05-06-2019
Einddatum
17-07-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009  een kennisgeving is ontvangen voor:

Beschrijving

Het houden van incidentele festiviteiten waarbij de afdeling 2.8 (geluidhinder) van het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn voor Scouting ’t Jagertje, Zoutestraat 65 te Hulst op zaterdag 22 juni 2019.

Procedure

n.v.t.