Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Omgevingsvergunning verleend voor het Nobelplein te Nieuw-Namen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 4568AV
Publicatiedatum
04-06-2019
Einddatum
16-07-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Beschrijving

Het realiseren van extra nestgelegenheden op de locatie Nobelplein ongenummerd te Nieuw Namen, kadastraal bekend HUL00, sectie I, nummer 838.

Procedure

U kunt de verleende vergunningen inzien tot en met 16 juli 2019. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 16 juli 2019 een verleende vergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 4 juni 2019).