Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp omgevingsvergunning voor Westdijk 5 te Ossenisse

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 4589RR 5
Publicatiedatum
27-06-2019
Einddatum
07-08-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3˚ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor:

Beschrijving

Het realiseren van vier vakantie appartementen in een bestaande schuur op een perceel gelegen aan de Westdijk 5 te Ossenisse.

Procedure

Het ontwerp projectbesluit, met alle daarbij behorende stukken, kunnen na afspraak door een ieder worden ingezien vanaf 27 juni tot en met 7 augustus 2019 in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

 

Tegen het ontwerp projectbesluit kan een ieder van 27 juni tot en met 7 augustus 2019 zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Een mondelinge zienswijze kan kenbaar gemaakt worden bij de afdeling Wonen & Werken. U wordt verzocht hiervoor op voorhand een afspraak te maken met mw. A. van Zadelhoff, op tel. 14 0114.