Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Vertrokken naar onbekende bestemming

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 4561CD 18
  • 4581BK 21
  • 4567AP 242
Publicatiedatum
26-06-2019
Einddatum
07-08-2019
Bekendmaking

Uit onderzoek van de afdeling Publieke Dienstverlening is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van Hulst heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor met ingang van 21 mei 2019 formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.

Beschrijving

Het betreft de volgende personen:
- Dhr. J. Adam, Lange Nieuwstraat 18 4561 CD Hulst;
- Dhr. P. Van Hooste, Acaciastraat 21 4581 BK Vogelwaarde;
- Mevr. S. Van der Steen, ’s-Gravenstraat 242 4567 AP Clinge;
- Mevr. S. Vrindts, ’s-Gravenstraat 242 4567 AP Clinge.

Procedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de belanghebbende tot en met 7 augustus 2019 tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit.