Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Hoek en Bosch te Kloosterzande

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4587LC
Publicatiedatum
12-03-2019
Einddatum
23-04-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het kappen van vijf bomen (noodkap ter voorkoming van stormschade) op de locatie Hoek en Bosch ongenummerd, kadastraal bekend sectie M, nummer 813 te Kloosterzande.(aanvraag ontvangen d.d. 12 maart 2019).

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.