Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor het herinrichten van wegen te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcodes)
  • 4561CS
  • 4561CM
  • 4561CR
  • 4561CN
  • 4561CX
Publicatiedatum
14-03-2019
Einddatum
25-04-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het vervangen van de riolering en herinrichting van wegen ter hoogte van (delen van) de Kleine Bagijnestraat, Houtmarkt, Schuttershof, Bagijnesteeg en Kreupelstraat in Hulst. In de Tuinstraat wordt alleen de bestrating vernieuwd, geen rioleringswerken. (aanvraag ontvangen d.d. 14 maart 2019);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.