Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Evenementennota 2019

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
27-03-2019
Einddatum
08-05-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat bij besluit van 19 maart 2019 de nieuwe Evenementennota is vastgesteld.

Beschrijving

In de nieuwe nota is onder andere een nieuwe functie toegekend aan de Evenementenkalender en is een nieuw kader voor het toegestane geluidsniveau bij evenementen vastgesteld.

Procedure

Het besluit treedt in werking op 1 april 2019 en ligt ingevolge de artikelen 140 en 141 van de Gemeentewet en/of artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan Grote Markt 24 te Hulst.