Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Kennisgeving incidentele festiviteiten

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4561TA 65
Publicatiedatum
27-03-2019
Einddatum
21-04-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening een kennisgeving is ontvangen voor het houden van incidentele festiviteiten  waarbij de afdeling 2.8 (geluidhinder) van het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn voor:

Beschrijving

Scouting ’t Jagertje, Zoutestraat 65 te Hulst op zaterdag 20 april 2019.

Procedure

n.v.t.