Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp wijzigingsplan Havendijk te Terhole

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4583RW 7
Publicatiedatum
21-03-2019
Einddatum
01-05-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp wijzigingsplan Havendijk 7 te Terhole van 21 maart tot en met 1 mei 2019 voor een ieder ter inzage ligt in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

Beschrijving

Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.wpbuitenhavendk7-001O. Het wijzigingsplan betreft het wijzigen van de vorm van het agrarisch bouwvlak ten behoeve van de bouw van een nieuwe loods.

Procedure

Een ieder kan binnen de termijn van terinzagelegging schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen & Werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.