Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4585AL 5
Publicatiedatum
14-03-2019
Einddatum
25-04-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij op 14 maart 2019 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen van B. en A. van den Bulck V.O.F. gelegen aan Plevierstraat 5 te Hengstdijk.

Beschrijving

Aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor B. en A. van den Bulck V.O.F.
De aanvraag heeft betrekking op binnen de inrichting werken met polyesterhars.

Procedure

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer L.P. Kaaijsteker, medewerker van RUD Zeeland, op tel. +31(0)6 5120 4111 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV190128/00214729.