Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verkeersmaatregel Refugium te Hulst

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4561ET
Publicatiedatum
28-03-2019
Einddatum
08-05-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de Hulst maken bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen betreffende:

Beschrijving

Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op het parkeerterrein bij het Refugium, eerste parkeerplaats, te Hulst.

Procedure

De genomen verkeersbesluiten worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

 

Met ingang van 28 maart tot en met 8 mei 2019 ligt het verkeersbesluit voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden van 28 maart tot en met

8 mei 2019 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

Tevens kan indien bezwaar wordt gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.