Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verlengen beslistermijn op aanvraag omgevingsvergunning voor De Verrekijker 1 te Sint Jansteen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4564DB 1
Publicatiedatum
28-02-2019
Einddatum
11-04-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij bij de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, de beslistermijn hebben verlengd met maximaal 6 weken:

 

Beschrijving

Het wijzigen van het gebruik en brandcompartimentering ten behoeve van een kaasverwerkingsbedrijf op de locatie De Verrekijker 1 te Sint Jansteen.

Procedure

Tegen een beslissing om een beslissingstermijn te verlengen, kan alleen bezwaar worden gemaakt door degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit.

(besluit verzonden d.d. 28 februari 2019).