Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Parallelweg West 4 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561SN 4
Publicatiedatum
05-05-2019
Einddatum
16-06-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het kappen van twee bomen op de locatie Parallelweg West 4 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 5 mei 2019);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.