Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Steenstraat 23 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561AR 23
Publicatiedatum
26-04-2019
Einddatum
07-06-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het verlengen van de tijdelijke omgevingsvergunning voor de pop-up bioscoop op de locatie Steenstraat 23 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 26 april 2019)

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.