Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Monnikenstraat te Kloosterzande

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4587GB
Publicatiedatum
07-05-2019
Einddatum
18-06-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een woning met garage op de locatie Monnikenstraat ongenummerd, kadastraal bekend sectie L, nummer 1364 te Kloosterzande. (aanvraag ontvangen d.d. 7 mei 2019);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.