Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag voor maatwerkvoorschriften

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4569TL 20
Publicatiedatum
16-05-2019
Einddatum
27-06-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij op 4 april 2019 een aanvraag voor maatwerkvoorschriften, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen van In ’t zicht der Schelde, Havenstraat 20 te Graauw.

Beschrijving

De aanvraag heeft betrekking op een ontheffing van vetafscheider en slibvangput. Deze aanvraag ligt niet ter inzage, maar kan op verzoek wel worden ingezien. Als een bezwaarschrift wordt overwogen, moet eerst het besluit op de aanvraag worden afgewacht.

Procedure

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer P. Valk, medewerker van RUD Zeeland, op tel. +31 (0)6 51202869 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-MWP190017/00216078.