Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Type bekendmaking
meldingen
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 4569TJ 50
Publicatiedatum
01-05-2019
Einddatum
29-05-2019
Bekendmaking

In het kader van het Activiteitenbesluit is de volgende melding ontvangen:

Beschrijving

Melding Activiteitenbesluit
Verzoek om Maatwerkvoorschriften
Locatie : Havenstraat 50
Voor : ontheffing voor een vetvangpunt
Datum indiening: 16 april 2019
Zaaknr. : W-MWP190020/00216894.

Procedure

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij J. Schelfhout-Boone, medewerker van RUD Zeeland, op tel. 0115-745100.

 

De meldingen liggen gedurende vier weken ter inzage in de gemeentewinkel. U dient hiervoor een afspraak te maken.  Voor nadere informatie m.b.t. de meldingen Activiteitenbesluit kunt u terecht bij de RUD Zeeland, op tel. 0115-745100.