Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verkeersmaatregel Truffinoweg te Hulst

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 4561NT 2
Publicatiedatum
16-05-2019
Einddatum
26-06-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen betreffende:

Beschrijving

Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats voor het appartementencomplex 2-86 aan de Truffinoweg te Hulst.

Procedure

De genomen verkeersbesluiten worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

 

Met ingang van 16 mei tot en met 26 juni 2019 ligt het verkeersbesluit voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden van 16 mei tot en met

26 juni 2019 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

Tevens kan indien bezwaar wordt gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.