Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verlengen beslistermijn op aanvraag omgevingsvergunning voor Van Dalsumplein 2 tot en met 58 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
10-05-2019
Einddatum
21-06-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij bij de aanvraag om een omgevingsvergunning betreffende:

Beschrijving

Het verbouwen van een bankgebouw op de locatie Van Dalsumplein 2 tot en met 58 te Hulst , waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, de beslistermijn hebben verlengd met maximaal 6 weken.

Procedure

Tegen een beslissing om een beslissingstermijn te verlengen kan alleen bezwaar worden gemaakt door degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit.

(besluit verzonden d.d. 10 mei 2019)