Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Vertrokken naar onbekende bestemming

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 4583SL 151
  • 4581AC 119
  • 4583SM 114
Publicatiedatum
16-05-2019
Einddatum
26-06-2019
Bekendmaking

Uit onderzoek van de afdeling Publieke Dienstverlening is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen staan ingeschreven. Burgemeester en wethouders van Hulst hebben besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor met ingang van 9 april 2019 formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.

Beschrijving

Het betreft de volgende personen:

- Dhr. G.S. El Hage Rapenburg 119 4581 AC Vogelwaarde;
- Dhr. R. Ketz Rapenburg 119 4581 AC Vogelwaarde;
- Dhr. M.P. Wieraszka Hulsterweg 114 4583 SM Terhole;
- Dhr. K. Lagouit Hulsterweg 151 4583 SL Terhole.

Procedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de belanghebbende tot en met 26 juni 2019 tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst.