Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Frans van Waesberghestraat 4 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561AD 4
Publicatiedatum
20-11-2019
Einddatum
01-01-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het vervangen van kozijnen en realiseren van een aparte ingang op de locatie Frans Van Waesberghestraat 4 te Hulst.(aanvraag ontvangen d.d. 20 november 2019).

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.